Các huynh thân mến, 

Muội xin thông báo update điều chỉnh vấn đề đấu giá như sau: 

- Nội dung: Điều chỉnh thời gian đấu giá bang hội từ 20h00 sang 12h00 mỗi ngày. 

- Thời gian hiệu lực: Từ 12h00 ngày 23/10/2019