MỘNG ĐẠI HIỆP hỗ trợ 2 loại thẻ nạp: Viettel (cao nhất 500.000 VND) và Gate (cao nhất 5.000.000 VND). Ngoài ra các huynh vẫn có thể nạp thông qua hình thức IN-APP trực tiếp trong game.

Bảng chi tiết tỉ lệ nạp KNB trong Mộng Đại Hiệp được mô tả cụ thể như sau:

Loại Thẻ Mệnh Giá KNB VIP
VIETTEL
(xử lý 5 - 10 phút)
10.000 1.500 750
20.000 3.000 1.500
30.000 4.500 2.250
50.000 7.500 3.750
100.000 15.000 7.500
200.000 30.000 15.000
300.000 45.000 22.500
500.000 75.000 37.500
 
GATE
(xử lý 3 giây)
10.000 1.500 800
20.000 3.000 1.600
50.000 7.500 4.000
100.000 15.000 8.000
200.000 30.000 16.000
300.000 45.000 24.000
500.000 75.000 40.000
1.000.000 150.000 80.000
2.000.000 300.000 160.000
5.000.000 750.000 400.000
 
IN-APP $0.99  690   460 
$2.99  2.070   1.380 
$4.99  3.450   2.300 
$6.99  4.830   3.220 
$9.99  6.900   4.600 

 Bảng chi tiết tỉ giá nạp thẻ Mộng Đại Hiệp 

Các huynh có thể liên hệ Fanpage Mộng Đại Hiệp để được hỗ trợ nếu có phát sinh lỗi.