Các huynh thân mến, 

Do một số sự cố bất tiện về hệ thống dữ liệu gây ảnh hưởng tới sự kiện đổi và bảo vật Liên Hoa. Cụ thể do việc trùng tên dữ liệu bảo vật khiến cho thông tin trong sự kiện Đổi hiển thị không chính xác. BQT đã tiến hành khắc phục sự cố trên. 

Theo đó, Bảo vật trong sự kiện Đổi ngày 26/04/2020 đã được cập nhật lại chính xác là Tiểu Liên Hoa. 

Trong trường hợp các huynh đệ đã đổi bảo vật trong khoảng thời gian sự cố trên nếu không có nhu cầu sử dụng Tiểu Liên Hoa các thể báo danh tại link sau để muội hỗ trợ Thu hồi và Hoàn trả vật phẩm sự kiện "Huy Chương Thần".

Link báo danh thu hồi/hoàn trả: https://forms.gle/r5au71fejXdxN1sA9 
Thời gian tiếp nhận hỗ trợ đến hết 23h59 ngày 28/04/2020.

Ngoài ra, Bảo vật Liên Hoa trước đây sẽ cập nhật lại tên Đại Liên Hoa. 

Cuối cùng, Muội xin gửi tới các server có sự kiện bị ảnh hưởng do sự cố trên 1 phần quà tri ân, mong các huynh thông cảm và nhận chút quà mọn của muội qua thư ingame.