Các đại hiệp thân mến,

Như Phước Ca trước đó đã khảo sát ý kiến số tập thể anh em, theo đó võ hiệp Kiều Phong sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn. Ngoài ra, còn một cập đáng lưu ý về tổng % giảm HP ở các hoạt động PVP. 

I. Điều chỉnh tổng % HP

- Để tránh gây mất cân bằng trong hệ thống PVP. Muội xin thông báo cập nhật lại công thức tổng % giảm HP trong các hoạt động PVP như sau. 

Tổng % giảm HP trong PVP tính tối đa 50% 

 

II.Điều chỉnh võ hiệp

Võ hiệp: Kiều Phong

Loại: Kỹ Năng 

 

Tuyệt Kỹ 5 Sao

  • Cấp 1: Tấn công toàn địch 65%, giảm 5% Công và 5% Bạo toàn địch trong 2 hiệp.
  • Cấp 2: Tấn công toàn địch 70%, giảm 8% Công và 10% Bạo toàn địch trong 2 hiệp.
  • Cấp 3: Tấn công toàn địch 75%, giảm 13% Công và 15% Bạo toàn địch trong 2 hiệp.
  • Cấp 4: Tấn công toàn địch 85%, giảm 15% Công và 20% Bạo toàn địch trong 2 hiệp.

Tuyệt Kỹ 6 Sao

  • Cấp 1: Tấn công toàn địch 80%, giảm 15% Công và 15% Bạo toàn địch trong 2 hiệp.
  • Cấp 2: Tấn công toàn địch 85%, giảm 20% Công và 20% Bạo toàn địch trong 2 hiệp.
  • Cấp 3: Tấn công toàn địch 90%, giảm 25% Công và 25% Bạo toàn địch trong 2 hiệp.
  • Cấp 4: Tấn công toàn địch 100%, giảm 30% Công và 30% Bạo toàn địch trong 2 hiệp.

 

Kính Bút.