Do chính sách từ các store game thay đổi. Muội xin hướng dẫn các huynh thực hiện chuyển đổi tk đăng nhập bằng facebook qua tài khoản đăng nhập username/mật khẩu như sau

Bước 1: Truy cập trang Nap.mongdaihiep.mobi - tiến hành đăng nhập bằng facebook.

Bước 2: Trên thanh menu - Chọn "Chuyển đổi tài khoản".

Bước 3: Tiến hành nhập dữ liệu theo hướng dẫn gồm

  • Tên đăng nhập: Là tên username để đăng nhập.
  • Mã bảo mật: Mã bảo mật dùng để tìm mật khẩu sau này.
  • Email: Email của bạn
  • Mật khẩu: Mật mã để đăng nhập
  • Xác nhận Mật Khẩu: xác nhận lại mật mã. 

 

Bước 4: Sau khi đổi hoàn tất, trước khi vào game, sư huynh vui lòng đăng nhập vào trang nap.mongdaihiep.mobi để ghi nhận dữ liệu - sau đó vào game chơi.

- Sau khi hoàn tất, các huynh có thể dùng username và password vừa đăng ký để vào game cùng huynh đệ của mình. Đừng quên vote app 5 sao trên appstore nhé các huynh.