BQT Mộng Đại Hiệp xin thông báo chia cụm báo danh Công Thành Chiến như sau: 

Thời gian: Từ 0h00 25/05/2020

***Cụm Thành Phượng Tường - Lâm An 

- Các bang hội ở toàn bộ máy chủ (all server) có thể báo danh 

***Cụm Thành Biện Kinh - Thành Đô

- Các bang hội ở các máy chủ từ S26 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Dương Châu

Các bang hội ở các máy chủ từ S44 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Tương Dương

Các bang hội ở các máy chủ từ S55 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Đại Lý

Các bang hội ở các máy chủ từ S66 trở về sau có thể báo danh

 

***Lưu Ý: 

- Các quý bang hội vui lòng tham khảo kỹ trước khi tiến hành báo danh.