Sau qua trình liên thông các máy chủ, để giúp cho hoạt động công thành chiến thêm kịch tính. BQT Mộng Đại Hiệp xin thông báo chia cụm báo danh Công Thành Chiến như sau: 

Thời gian: Từ 0h00 16/03/2020

***Cụm Thành Biện Kinh - Lâm An - Phượng Tường - Thành Đô

- Các bang hội ở toàn bộ máy chủ (all server) có thể báo danh 

***Cụm Thành Tương Dương - Dương Châu

- Các bang hội ở các máy chủ từ S26 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Đại Lý

Các bang hội ở các máy chủ từ S44 trở về sau có thể báo danh

 

***Lưu Ý: 

- Các quý bang hội vui lòng tham khảo kỹ trước khi tiến hành báo danh. 

- Tính năng trong giai đoạn thử nghiệm, nếu xảy ra sai sót, mong các quý đại hiệp thông cảm và ủng hộ BQT ngày càng hoàn thiện hơn.