BQT Mộng Đại Hiệp xin thông báo chia cụm báo danh Công Thành Chiến như sau: 

Thời gian: Từ 28/12/2020

***Cụm Thành Phượng Tường - Lâm An - Thành Đô

- Các bang hội ở toàn bộ máy chủ (all server) có thể báo danh 

***Cụm Thành Biện Kinh 

- Các bang hội ở các máy chủ từ S66 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Dương Châu

Các bang hội ở các máy chủ từ S106 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Tương Dương

Các bang hội ở các máy chủ từ S126 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Đại Lý

Các bang hội ở các máy chủ từ S146 trở về sau có thể báo danh

 

***Lưu Ý: 

- Các quý bang hội vui lòng tham khảo kỹ trước khi tiến hành báo danh.